Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
OFICINA CENSO ELECTORAL 783/2017 CIFRA DE ELECTORES 01-05-2017 Anuncios LISTADO CIFRA ELECTORES DECEMBRO 2017 13/12/2017
ANUNCIO DE COBRANZA PADRONS OUTUBRO E 5º BIMESTRE MERCADO 2017 1582/2017 Decreto aprobación Padróns Fiscais, Notificación Colectiva anuncio BOP, comunicación codigos identificación bancaria remesas Anuncios Anuncio cobranza dos padróns de outubro de 2017 de Axuda no Fogar, Escola Infantil Municipal, Piscina Municipal, Riocobo, Escolas Deportivas Municipais e Mercado semanal para o 5º bimestre de 2017 11/12/2017
ANUNCIO AMPLIACIÓN PRAZO IBI 805/2017 Imposto sobre Bens Inmobles de Urbana, Rústica e Características Especiais 2017 Anuncios AMPLIACIÓN PRAZO PERIODO DE COBRO IMPUESTO SOBRE BENS INMOBLES 2017 07/12/2017
Anuncio publicado BOP 05-12-2017 1306/2017 Utilización dun ben da Administración Anuncios Cesión de uso en réxime de arrendamento de seis locais no Conxunto Histórico de Sargadelos 05/12/2017
NOTARIA DE BURELA 123/2017 TABOLEIRO EDICTOS 2017 Anuncios ANUNCIO ACTA NOTORIEDAD INSTADA POR RAMON LOPEZ ABAD E ALADINA RAMOS GARCIA 23/11/2017
ANUNCIO DE COBRANZA PADRONS SETEMBRO 2017 E 4º BIMESTRE AUGA 2017 1435/2017 Decreto aprobación Padróns Fiscais, Notificación Colectiva anuncio BOP, comunicación codigos identificación bancaria remesas Anuncios Aprobación padrón reserva 2017, padróns mensualidade de setembro de 2017 de piscina municipal, riocobo, axuda no fogar de escola infantil, e padrón de auga, lixo e saneamento do 4º bimestre de 2017 13/11/2017
ANUNCIO INSTALACIONES DE TEMPORADA 123/2017 TABOLEIRO EDICTOS 2017 Anuncios ANUCIO DE INFORMACION PUBLICA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN LUGO RESPECTO DE LAS INSTALACIONES DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE LUGO PARA EL AÑO 2018 30/10/2017
FICHA ADQUISICIÓN PLANTAS FRUTAIS E FORESTAIS 2017-2018 1434/2017 Establecemento de Servizo Público Local Anuncios FICHA CAMPAÑA ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTAIS E FORESTAIS 30/10/2017
ALUMINA ESPAÑOLA S.A. 123/2017 TABOLEIRO EDICTOS 2017 Anuncios TAREAS DE MANTENIMIENTO DE BIOMASA EN EL ENTORNO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMINA ESPAÑOLA SA 28/09/2017
ANUNCIO Os meus Documentos Outros Anuncios TAREAS DE NANTENIMIENTO DE BIOMASA EN ENTORNO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BEGASA 26/12/2016